Obesitat infantil

blogger-image--985739253

L’obesitat és l’acumulació excessiva de greix corporal (20% del pes ideal per a la talla, edat i sexe). L’obesitat infantil ja s’ha convertit en una de les malalties principal dels països desenvolupats. A la Gran Bretanya o els Estats Units, en els darrers anys, fins i tot es parla d’epidèmia. Igualment, estudis recents duts a terme a Catalunya i altres comunitats de l’Estat espanyol també indiquen que això està succeint aquí. Es calcula que 7 de cada 10 adolescents obesos arribaran a l’edat adulta sent obesos.

Llegir més


La importància de consultar al Logopeda

img-post-logopedia

La tasca del Logopeda consisteix en oferir assessorament i orientació relacionada amb la situació de la persona que fa la consulta. La detecció precoç i la corresponent derivació al professional competent (metge, logopeda, etc.) evitarà en un elevat porcentatge l’agravament del diagnòstic reduïnt, així, el temps d’intervenció, obtenint resultats satisfactoris a curt termini i millorant […]

Llegir més