La importància de consultar al Logopeda

img-post-logopedia

La tasca del Logopeda consisteix en oferir assessorament i orientació relacionada amb la situació de la persona que fa la consulta. La detecció precoç i la corresponent derivació al professional competent (metge, logopeda, etc.) evitarà en un elevat porcentatge l’agravament del diagnòstic reduïnt, així, el temps d’intervenció, obtenint resultats satisfactoris a curt termini i millorant […]

Llegir més